Finnvacum Sverige AB ligger verkligen i framkant och är med i utvecklingen när det gäller att jobba med "air tight solutions", dvs vakuumförpacka.

Finnvacum har i sitt sortiment en helhetslösning som gör företaget unika på marknaden.

Finnvacum kan erbjuda material, maskiner och service till både små och stora livsmedelsproducenter,pr, gårdsbutiker, privarpersoner mm som vill förpacka sina produkter på ett ekonomiskt, praktiskt och estetiskt riktigt sätt.